Andrei Blinushov, UA3SGV / , UA3SGV

 

Ryazan. Ham Radio ARCHIV

Andy Blinushov. . . . Loc: KO94UO. RA-01 to 'RDA Award'.

/ Ryazan Ham Radio Archiv

**- *- ***-- *** --* ***-